माकडाची फजिती

माकडाची फजिती

एकदा माकड लिफ्ट मधे शिरले
पटापटा सारे बटणं त्याने दाबले

दार लागले,लिफ्ट आता सुरु झाली
आधी वर मग खाली येऊ लागली

माकडाचे पोट बघा कसे होत होते
वर जाताना खाली अन खाली येताना वर होते

माकडाला काहीच सुचेना, बघा कशी मजा
दारही आतुन बंद मिळाली चांगलीच सजा

लिफ्ट थांबली , दारही उघडले
आतले माकड बाहेर फेकले गेले

माकडाला आली चक्कर दिसले दिवसा तारे
चिमण्या, कावळे, कबुतर डोळ्यापुढे फिरले

कधी नाही खोडी करणार, माकडाणे हो ठरवले
कशी फजीती झाली, आता माकड शहाणे झाले