बिच्चारा कावळा

बिच्चारा कावळा

कावळ्याने लावली
'लव्हली अ‍ॅण्ड लव्हली'

म्हणाला होणार मी गोरा-गोरापान
दुसर्‍यांन सारखा दिसणार छान !

म्हणतात ना मला काळा काळा
बघा, हंस आता झाला कावळा

दात घासेन खोलगेट खॅंसिगर्डनी
मॅक्वागार्ड मधले पीनार पाणी

होईल माझा गोड गळा
मला लाजेल कोकीळा

केली साबन फीक्स
लावीन फक्त टक्स

पॅंट घालीन टफ अ‍ॅण्ड टफ
पावडर लावायला मॉन्संसचा पफ

कावळा आता फार बदलला
पण त्यावर असरच नाही झाला

मग कावळा खूप-खूप रडला
साधेच रहाण्याचा निश्चय केला