झंप्याची मावशी

झंप्याची मावशी

झंप्याची मावशी

आहे मोठी आळशी

काम काही करत नाही

पलंगावरुन उतरत नाही

हिला सारखे खायला लागते

अबब किती 'ही' खात असते

जेव्हा वाटते आता खाल्ले खूप

पलंगावरच घेते छान झोप

घेते जेव्हा अळोखे पिळोखे

अंगाखालून निघतात झुरुळे

एकदातर गंमतच झाली

अशीच होती सुस्तावलेली

स्वप्नात आले तिच्या रागवलेले

म्हणे ब्रम्हदेव खूपच चिडलेले

रागात त्यांनी तिला दिले ढकलून

जागी ती झाली भिऊन खडबडून

त्या दिवसापासून ती खुपच सुधरली

आज्जीच्या प्रत्येक कामात मदत करु लागली

आणि आता,

झंप्याची मावशी

झाली खूप हौशी