अवनीश सांगतो ...

अवनीश सांगतो ...

काम करतो मी पटापटा

घरे आवरतो मी चटाचटा

 

रांगतो बघा झपझप

वस्तू उचलतो सपसप

 

आई/बाबांची किती मदत करतो

दिवसभर मी कामातच असतो

 

झोपणे मला आवडत नाही

उद्योगातच गुंतलेला मी सदाही

 

इकडे तिकडे बिलकुल नाही गमत

एवढे फिरुनही कधीच नाही थकत

 

बाबा म्हणतात जरा खेळणी खेळ

कसे सांगू त्यांना मला नसतो थोडापण वेळ

 

किती दिवस रहायच अस छोट?

मला व्हायच आहे खूप खूप मोठ

 

आई बाबांना ठेवेन सदैव खूश

सार्थ करेन माझे नाव 'अवनीश'