आमची पल्लवी

आमची पल्लवी

खूप हुशार आहे आमची पल्लवी

प्रेमळ, गुणी आहे तेवढीच लाघवी

 

 इन्वेंशन करायला पल्लवीला आवडते फार

 कुठल्याच फंक्शॅनिलिटी समोर मानत नाही हार

 

मला तिची एकाग्रता फार आवडते

तिने केलेले काम क्लायंटसनाही भावते

 

आम्ही पल्लवीला आदिवेंचर्सचा आधारस्तंभ म्हणतो

तिची कृती, तिचा आत्मविश्वास आमचे म्हणने सार्थ करतो

 

सर्वांना मदत करण्यास कायम तयार असते

अशी आमची पल्लवी सगळ्यांनाच खूप खूप आवडते