मुलांसाठीच्या कविता

अवनीश सांगतो ...

काम करतो मी पटापटा

घरे आवरतो मी चटाचटा

 

रांगतो बघा झपझप

वस्तू उचलतो सपसप

 

आई/बाबांची किती मदत करतो

दिवसभर मी कामातच असतो

 

झोपणे मला आवडत नाही

उद्योगातच गुंतलेला मी सदाही

 

इकडे तिकडे बिलकुल नाही गमत

एवढे फिरुनही कधीच नाही थकत

 

बाबा म्हणतात जरा खेळणी खेळ

कसे सांगू त्यांना मला नसतो थोडापण वेळ

 

किती दिवस रहायच अस छोट?

मला व्हायच आहे खूप खूप मोठ

 

आई बाबांना ठेवेन सदैव खूश

सार्थ करेन माझे नाव 'अवनीश' 

अवनीश साठीची अंगाई

कोणी नेली? कोणी नेली? कोणी नेली गं?
बाळाची नीज आज कोणी नेली गं
काऊ नी की माऊ नी की चिऊ नी गं?
कोणी नेली? कोणी नेली? कोणी नेली गं?
चला चला शोधू चला बाळाची झोप शोधू चला गं
भू भू तुझ्या कडे की हम्मादई तुझ्या कडे बाळाची झोप गेली बरे कुठे गं?
ऑ आली आली झोप आली बाळाची झोप आली गं!
कुठे बरे सापडली? दोन डोळ्यांच्या कुपीत, शिंपल्याच्या कुशीत झोप होती दडलेली गं!